Skip to main content

De vvortel, den oorspronck ende het fundament der weder-dooperen, oft herdooperen van onsen tijde met overvloedighe wederlegginghe der sonderlinghe argumenté, door de welcke sy gewoone zijn de ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren, ende de eenvuldighe te verleyden alles in drie boecken t'samen ghestelt ende vergadert door Guido de Bres wt der Fransoyscher tale overgheset, door I.D.R. alles van nieuws oversien, met verscheyden annotatien ende bequame registers verrijckt

Item Preview

There Is No Preview Available For This Item

This item does not appear to have any files that can be experienced on Archive.org.

Show all files

SIMILAR ITEMS (based on metadata)